TIJD OM DEZE KERELTJES TE WERKEN

Laten we eens kijken waarom en hoe de meest voorkomende parasieten de gezondheid van uw kat kunnen schaden en soms zelfs een risico kunnen betekenen voor u en uw familie.

Ricardo de rondworm

(Toxocara sp. en Toxascaris leonina)
NIET WELKOM

Hoe krijgt mijn kat rondwormen?

Rondwormen zijn de meest voorkomende parasitaire wormen die men aantreft bij onze katten: tot 35% van de katten zijn besmet met Toxocara cati.1

Rondwormen zijn erg vruchtbaar. De vrouwtjes kunnen tot  300 000 eieren per dag leggen. Besmette katten verspreiden deze microscopisch kleine eitjes via hun uitwerpselen in de omgeving. Na 2 tot 3 weken worden deze eitjes besmettelijk. Ze kunnen levend en besmettelijk blijven tot 5 jaar, ze zijn resistent aan warmte en koude en aan ontsmettingsmiddelen. Katten (en andere dieren) kunnen deze eitjes inslikken door te snuffelen of te likken aan grond of andere stoffen die fecaliën bevatten.

Katten kunnen ook besmet worden wanneer ze jagen op knaagdieren of andere kleine zoogdieren die dragers zijn van rondworm larven. Uw kat kan ook vrij kort na de geboorte besmet zijn, vermits kittens kunnen geïnfecteerd worden door de melk van de moeder.  

Welke invloed hebben rondwormen op mijn kat?

Volwassen rondwormen leven in het darmkanaal van de besmette kat. Heel wat katten vertonen geen ziektesymptomen, maar katten met een ernstige rondwormbesmetting, vooral kittens, vertonen spijsversteringssymptomen (dikke buik, diarree, braken) en zelfs ademhalingsstoornissen (doorgaans hoesten en longontsteking).

 

WIST U DAT?

 • Ook mensen besmet kunnen worden door rondwormen. Dit kan diverse gezondheidsproblemen met zich meebrengen, waarvan een van de meest ernstige blindheid is.
 • Kinderen die spelen op grond of in aarde waar wormeieren aanwezig kunnen zijn (parken, zandbakken etc.) lopen bijzonder hoog risico. Volwassenen lopen risico wanneer ze activiteiten als tuinieren uitoefenen.
 1. Beugnet et al.: Parasites of domestic owned cats in Europe: co-infestations and risk factors. Parasites & Vectors 2014 7:291.
Rondworm
(Toxocara sp. en Toxascaris leonina)

De haakwormbende

(Ancylostoma tubaeforme, A. braziliense, Uncinaria stenocephala)
NIET WELKOM

Hoe krijgt mijn kat haakwormen?

Net als rondwormen, zijn haakwormen besmettelijke parasieten die in het darmkanaal van de kat leven.

Onderzoek toont aan dat tot 10% van onze katten, afhankelijk van hun levensstijl,  besmet zijn met deze wormen.1,2

De haakworm hecht zich aan het slijmvlies van de darmwand en leeft van bloed. De eieren worden uitgescheiden in het darmkanaal en komen in het milieu terecht via de ontlasting van de kat.

Na 10 dagen komen de eieren uit. Ze overleven in de grond. Deze larven kunnen uw kat besmetten door penetratie van de huid of door ingestie (na het besnuffelen van besmette zones of terwijl de kat zich wast).

Welke invloed hebben haakwormen op mijn kat?

Wanneer ze zich voeden veroorzaken haakwormen inwendig bloedverlies. Ze kunnen een ernstige bedreiging vormen voor katten, met name voor jonge dieren waar ze een bloederige diarree en ernstige bloedarmoede kunnen veroorzaken met soms fatale afloop.
Bij oudere katten kan het bloedverlies meer chronisch zijn en kan gewichtsverlies optreden.

 

WIST U DAT?

 • Ook mensen door haakwormen kunnen worden besmet, door in contact te komen met aarde die larven bevat. Deze larven kunnen de huid binnendringen en een huidaandoening veroorzaken, waaronder een jeukend gevoel op de plaats waar de larven de huid binnendringen en zichtbare sporen op de huid.
 1. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13.
 2. Mircean et al., Prevalence of endoparasites in household cat (Felis catus) populations from Transylvania (Romania) and association with risk factors. Veterinary Parasitology 171 (2010): 163–166.
Haakworm
(Ancylostoma tubaeforme, A. braziliense, Uncinaria stenocephala)

De lintworm

(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis)
NIET WELKOM

Hoe krijgt mijn kat lintwormen?

De  "lintworm" groep omvat verschillende platwormen die allen verblijven in de dunne darm. Eén van de meest voorkomende is Dipylidium caninum, ook de hondenlintworm genoemd, omdat hij wordt overgedragen door vlooien. Wanneer een kat besmette vlooien inslikt wanneer ze zich wast, ontwikkelen de Dipylidium larven in de vlo zich tot volwassen lintwormen in de darm van de kat.

Taenia lintwormen komen meestal voor bij jagende katten: ze worden met deze lintwormen besmet wanneer ze kleine knaagdieren (zoals muizen) of andere kleine zoogdieren die met larven besmet zijn, opeten.

Echinococcus lintwormen worden minder vaak gevonden, maar kunnen in sommige geografische zones een probleem zijn. Katten worden geïnfesteerd wanneer ze wilde knaagdieren eten die drager zijn van Echinococcus larven.

Welke invloed hebben lintwormen op mijn kat?

Onafhankelijk van de soort waarmee ze besmet zijn, kan het zijn dat geïnfesteerde katten geen symptomen vertonen, met eventueel uitzondering van excessief likken van de anaalstreek (te wijten aan de irritatie ten gevolge van de passage van de segmenten waarin de eieren zitten). Een zware lintwormbesmetting kan milde spijsverteringssymptomen veroorzaken, zoals wisselende eetlust en alternerende fases van diarree en constipatie.

 

WIST U DAT?

 • Ook mensen besmet kunnen worden met lintwormen. Dit is vrij zeldzaam, maar er zijn gevallen beschreven van kinderen die accidenteel vlooien inslikten en op die manier een infestatie van adulte Dipylidium ontwikkelden. Een dergelijke besmetting is echter niet ernstig. Mensen kunnen ook besmet worden met andere lintwormsoorten, maar daarbij spelen katten geen rol.
Lintworm
(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis)

Linda de longworm

(Aelurostrongylus abstrusus)
NIET WELKOM

Hoe krijgt mijn kat longwormen?

Longwormen zijn een opkomend parasitair probleem bij katten over heel Europa.
Katten kunnen besmet worden met longwormen wanneer ze prooidieren, slakken of naaktslakken opeten die besmet zijn met de larvala stadia van de worm of wanneer ze besmet water drinken.

De larven migreren vanuit het darmkanaal via de bloedstroom naar de longen, waar ze zich ontwikkelen tot volwassen wormen en eieren leggen in de longen van de gastheer. Deze eieren worden dan opgehoest of komen in de feces terecht, en worden zo doorgegeven aan andere huisdieren en ook aan vogels, knaagdieren of slakken.

Welke invloed hebben longwormen op mijn kat?

Sommige besmette katten vertonen geen klinische tekenen van ziekte. Andere vertonen symptomen van bronchiaal lijden of pulmonair (long) lijden. Over het algemeen ziet men symptomen als hoesten, mogelijk grove longgeluiden bij auscultatie, en in zeldzame gevallen pleurale effusie (vocht in de borstholte). De kat kan ademhalingsmoeilijkheden vertonen en is lethargisch.

Longworm
(Aelurostrongylus abstrusus)

De familie Hartworm

(Dirofilaria immitis)
NIET WELKOM

Gelieve te noteren dat hartwormen niet voorkomen in de BENELUX, maar dat ze wel  een risico kunnen zijn voor elke kat die naar het buitenland reist.

Hoe krijgt mijn kat hartwormen?

Hartwormen zijn een opkomend risico voor huisdieren in alle Zuid- en Oost-Europese landen.1 Klimaatveranderingen zijn bevorderlijk voor deze parasieten omdat hartwormen worden overgedragen door muggen. Zodra ze volgroeid zijn, leven ze in het hart en de grote bloedvaten van de longen. Volwassen hartwormen kunnen tot 30 cm lang worden.

Welke invloed hebben hartwormen op mijn kat?

De hartwormlarven die door de mug tijdens haar bloedmaaltijd worden ingebracht, migreren binnen 8-9 maanden naar de hartkamers of naar de longvaten. Zodra ze zijn volgroeid, belemmeren deze wormen de goede werking van de ademhaling en van de bloedstroom naar hart en longen.
De meeste geïnfecteerde katten vertonen geen ziektesymptomen, maar sommige kunnen niet-specifieke ademhalingssymtomen ontwikkelen. Andere katten gaan dan weer plotseling dood, zonder dat ze voordien één enkel klinische teken hebben vertoond. Om deze reden moeten zowel katten als honden in streken waar de hartworm enzoötisch is (de geografische zones waar hartworm gevonden wordt), preventief behandeld worden tegen hartworminfestatie.

 1. Morchon R et al., Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Frontiers in Physiology, Juni 2012.
Hartworm
(Dirofilaria immitis)

Zento de vlo

(Ctenocephalides felis)
NIET WELKOM

Hoe krijgt mijn kat vlooien?

Vlooien zijn het hele jaar door een probleem en de meest voorkomende uitwendige parasieten die onze katten besmetten. Men dient er zich bewust van te zijn dat de volwassen vlooien die men op onze huisdieren vindt slechts 5% uitmaken van de totale vlooienpopulatie.   
De onvolwassen vormen (eitjes, larven, vervolgens poppen waarin zich de toekomstige jonge vlooien bevinden) zijn onzichtbaar in huis aanwezig. Men vindt ze in tapijten, in spleten van planken vloeren, in sofas en op andere plaatsen waar onze huisdieren graag vertoeven. Jonge vlooien die uit de poppen komen, springen op uw kat zodra die op een plaats komt waar eieren, soms maanden geleden, van de vacht van besmette huisdieren zijn gevallen. Inderdaad, jonge vlooien die nog in het cocon zitten kunnen 4 tot 10 maanden overleven!

Vlooien zijn erg vruchtbaar. Het aantal vlooien kan exponentieel toenemen in de warme lente- en zomermaanden: 1 vlo kan op 21 dagen tijd voor 1000 nakomelingen zorgen. Maar dit wil niet zeggen dat vlooien aleen een probleem zijn bij warm weer. Door de zachtere en nattere winters en door het feit dat huizen verwarmd worden kunnen deze parasieten het hele jaar door goed gedijen.

U kunt denken dat u erin geslaagd bent van de vlooien af te komen nadat u uw huisdier heeft behandeld, en toch ziet u ze in de dagen of weken erna weer opduiken. Dit is normaal, en komt doordat volwassen vlooien uitkomen uit de cocons in de omgeving. Vlooien overleven zonder problemen buiten, en de eieren kunnen verschillende oorsprongen hebben, inclusief wilde en verwilderde dieren, of gewoon onbehandelde katten en honden uit de buurt. De oorsprong van nieuwe vlooien is een verhaal dat nooit ophoudt.

Om vlooien echt aan te pakken, moet u hun levenscyclus doorbreken: volwassen vlooien moeten worden vernietigd voordat ze opnieuw eieren kunnen leggen en men moet regelmatig blijven behandelen tot het reservoir van onvolwassen stadia binnen en buiten het huis is uitgeput, om zo reïnfestatie te voorkomen.

Welke invloed hebben vlooien op mijn kat?

Wanneer vlooien een kat bijten om zich te voeden met het  bloed, kan het dier intense jeuk ondervinden en zich excessief gaan wassen. Ze kunnen het leven van een kat echt tot een hel maken, zeker als het dier een vlooienallergie ontwikkelt: dit is een allergische reactie op het speeksel van de vlo met intense jeuk, likken,  haarverlies, en huidverdikking tot gevolg. Een vlooienallergie kan een echte marteling zijn voor het dier.

Vlooien dragen ook lintwormen over, en ziekten als Feliene Infectieuze Anemie. Kittens kunnen bloedarmoede krijgen door de relatief grote hoeveelheid bloed die door vlooien uit hun kleine lichaampje wordt weggezogen.

 

WIST U DAT?

 • Ook mensen met vlooien kunnen besmet worden. Vlooienbeten kunnen bij mensen irritatie veroorzaken en soms zelfs ernstige allergische reacties. Vlooien kunnen ook ziekten overdragen, zoals Bartonellosis (ook gekend als Kattenkrabziekte).
Vlo
(Ctenocephalides felis)

Dimitri de teek

(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus en Dermacentor reticulatus)
NIET WELKOM

Hoe krijgt mijn kat teken?

Teken zijn uitwendige parasieten waarmee katten te maken kunnen krijgen. Ze komen in grote aantallen voor van de lente tot de herfst. Door de klimaatverandering neemt hun aantal toe.1,2

Teken komen voor op planten en klampen zich vast aan onze huisdieren wanneer deze voorbij komen. Het is bijzonder moeilijk te voorkomen dat een kat teken krijgt. Teken kunnen zich om het even welk moment aan uw kat hechten wanneer deze buiten is, in tuinen, bossen of parken.  

Er zijn een aantal verschillende soorten teken waarmee onze huisdieren te maken kunnen krijgen. Sommigen komen meer voor in de BENELUX, in andere landen vindt men dan weer andere soorten. Als u met uw kat reist vraagt u best bij uw dierenarts naar de risicos die er zijn in de plaatsen die u bezoekt.  

Welke invloed hebben teken op mijn kat?

Ze doorboren de huid van de kat en zuigen zich gedurende verschillende dagen vol bloed. Dit kan zorgen voor irritatie en pijnlijke abcessen. Teken zijn echter van bijzonder belang omdat ze infectieuze ziekten kunnen overbrengen op onze huisdieren.

Katten zijn gevoelig aan sommige ziekten die ook voor honden van belang zijn, zoals Ehrlichiose en Anaplasmose. Deze ziekten zijn te wijten aan bacteriën die de witte bloedcellen infecteren. Sommige huisdieren vertonen geen symptomen, of ontwikkelen enkel milde ziektesymptomen zoals koorts, en herstellen daarna volledig. Andere blijven geïnfecteerd en kunnen problemen krijgen met hun immuunsysteem of met hun bloedstolling.

 

WIST U DAT?

 • Teken ook ziekten kunnen overbrengen op mensen. Een van die ziekten is de ziekte van Lyme. Ze veroorzaakt griepachtige symptomen bij mensen. Wanneer de diagnose niet tijdig wordt gesteld kan ze leiden tot ernstige complicaties.
 1. Scharlemann JPW et al., Trends in ixodid tick abundance and distribution in Great Britain. Medical and Veterinary Entomology, 22 (2008): 238-247.
 2. Dautel H et al., Winter activity of Ixodes ricinus in a Berlin forest area. I.J. Med. Microbiol.,298 (2008): 50-54.
Teek
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus en Dermacentor reticulatus)

Disclaimer Parasite

De parasieten die hierboven beschreven zijn, zijn de meest voorkomende bij katten maar u dient er zich goed van bewust te zijn dat uw kat ook risico loopt op parasieten die hier niet in detail beschreven zijn. Vraag uw dierenarts om advies over het risico van uw huisdier op specifieke parasieten.