DET FINNS INGA GRÄNSER

mellan djurs och människors hälsa

Våra husdjur är familjemedlemmar och vi har kul tillsammans, men det finns vissa saker vi inte vill dela med dem. Hundar kan överföra mask, loppor och fästingar till människor – ibland med förfärliga följder.

DET FINNS INGA GRÄNSER

  • Spolmask kan infektera människor och orsaka allvarliga sjukdomar. Till exempel kan Toxocara spp. orsaka dålig hälsa och till och med blindhet.

  • Fästingar överför sjukdomar som borrelia och anaplasma, som drabbar såväl människor som husdjur.

  • Hos människor kan loppbett orsaka allergiska reaktioner och överföra sjukdomar.

VISSTE DU ATT ...

Barn under 5 år, gravida kvinnor, vuxna över 65 år och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt mottagliga för zoonotiska sjukdomar?

Eftersom de överförs av katter och hundar kan loppor och fästingar också angripa människor.

Jord kan innehålla maskägg som barn lätt kan komma att svälja. Katters och hundars avföring kan orsaka den här smittan. Det är den främsta smittvägen för Toxocara spp. till människor.

Förstagångsexponering med toxoplasmos hos gravida kvinnor kan orsaka problem under graviditeten.

Hjälp till att skydda din familj: behandla din katt både på insidan och utsidan. Fråga din veterinär om de senaste rönen inom parasitkontroll.

Dessutom finns det flera förebyggande åtgärder

Håll koll på ditt husdjurs vaccinationer

Ge ditt husdjur god kost, färskt vatten och rent liggunderlag

Kom ihåg att

alltid tvätta händerna och ha god hygien

hantera mat på ett säkert sätt

förhindra mygg- och fästingbett

ha kunskap om zoonotiska sjukdomar, både hemma och när du reser

Regelbunden behandling mot parasiter är avgörande för din katts hälsa och för att skydda din familj. Enligt internationella riktlinjer från ESCCAP kan det rekommenderas att katter som har kontakt med barn eller personer med nedsatt immunförsvar avmaskas en gång i månaden.1

  1. ESCCAP Guideline 03 Fourth Edition "Control of ectoparasites in Dogs and Cats“, January 2016 / ESCCAP Guideline 01 Second Edition "Worm Control in Dogs and Cats“, September 2010. www.esccap.org