DET ÄR DAGS ATT PORTFÖRBJUDA DET HÄR GÄNGET

Låt oss ta en titt på hur de vanligaste parasiterna kan påverka din hunds hälsa och ibland även din egen.

Sören Spolmask

(Toxocara sp. and Toxascaris leonina)
Inte välkommen

Hur får min katt spolmask?

Spolmask är den vanligaste av maskparasiterna inuti dina husdjur: Vi känner inte till förekomsten i Sverige, men europeiska undersökningar visar, att upp till 30 % av alla katter och upp till 70 % av alla kattungar kan vara infekterade med spolmask.1,2

Katter som angripits gör sig av med spolmaskäggen via avföringen. Andra katter kan svälja äggen när de luktar eller slickar på marken eller på andra ämnen som innehåller avföring. Katterna kan också smittas via bytesdjuren, som de fångar och äter. Din katt kan smittas med spolmask omedelbart efter födseln, därför att kattmamman ofta smittar kattungarna genom mjölken när de diar.

Hur påverkas min katt av spolmask?

Vuxna spolmaskar lever i den infekterade kattens tarmar. Många vuxna och friska katter visar inga tecken på sjukdom, men katter med stor maskbörda, speciellt kattungar, kan få luftvägssymptom (typiskt är hosta eller lunginflammation) och problem med matsmältningsorganen (uppsvälld mage, diarré, kräkning).

 

Du kanske inte visste att ...

 • Även människor kan få husdjurens spolmaskar. Är man angripen kan maskarna orsaka hälsoproblem. Ett av de allvarligaste är blindhet.

 • 1 av 5 hundar har rundmaskägg i pälsen3 som kan överföras till människor vid närkontakt

 • Barn är särskilt utsatta. De kelar ofta intensivt med hunden och leker på golvet eller på marken där det kan finnas maskägg.
 1. Overgaauw PA et al. Veterinary and public health aspects of Toxocara spp. Veterinary Parasitology 2013, 398–403.
 2. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13
 3. ESCCAP Tyskland, finns på http://www.esccap.de/aktuelles/news/neuigkeiten/aktuelle_studie_jeder_fuenfte_hund_hat_wurmeier_im_fell/. Senaste åtkomst: december 2015.
Spolmask
(Toxocara sp. and Toxascaris leonina)

Hakmaskgänget

(Ancylostoma tubaeforme, A. braziliense, Uncinaria stenocephala)
Inte välkommet

Hur får min katt hakmask?

Precis som spolmasken är hakmasken en tarmparasit som finns i kattens matsmältningssystem. Vi känner inte till förekomsten i Sverige men europeiska undersökningar visar att, mellan 9 %1 och 30 %2 av våra husdjur har de här maskarna.

Hakmasken sätter sig fast vid tarmväggen och lever på blod. Äggen frigörs till mag-tarmkanalen och passerar ut till omgivningen med kattens avföring.

Larver som kläcks från hakmaskägg lever i jorden. Larverna kan angripa katten antingen helt enkelt genom att de tränger in i huden vid kontakt eller genom att katten äter larverna när den äter jord eller tvättar sig, som katter brukar göra.

Hur påverkas min katt av hakmask?

Hakmask orsakar blodbrist. De utgör ett allvarligt hot mot katten, särskilt små kattungar som kanske inte överlever blodförlusten utan transfusion.
Hos äldre djur kan blodförlusten vara kronisk och katten kan tappa vikt och bli utmärglat.

Du kanske inte visste att ...

 • Hakmaskar kan även drabba människor som kommer i kontakt med jord som innehåller larver. Larverna tränger in i huden och orsakar hudproblem som visar sig som kliande dermatit.

 1. D. Barutzki and R. Schaper: Endoparasites in dogs and cats in Germany 1999–2002. I: Parasitol Res. 90 (2003), Suppl. 3, s. 148–150.
 2. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13.
Hakmask
(Ancylostoma tubaeforme, A. braziliense, Uncinaria stenocephala)

Bo Bandmask

(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis)
Inte inbjuden

Hur smittas min katt med bandmask?

Det finns flera olika lungmaskar, och den vanligaste i Sverige kallas helt enkelt för Kattens lungmask (Aelurostrongulus abstrusus). Kattens lungmask är ett nyligen upptäckt problem i Sverige.

Symptomen är oftast kronisk hosta eller andra symptom från luftvägarna. Lider din katt av detta, kan ett avföringsprov från katten lämnas till veterinären och där undersökas för lungmask.       Katter smittas genom sniglar.

De flesta sniglar kan vara bärare av parastien. När katten äter snigeln eller fångar en gnagare som ätit en infekterad snigel, friges larverna, som vandrar till hjärtat och lungorna i katten. Efter att lungmasken lagt ägg, hostas äggen upp i luftvägarna, kläcks till larver, sväljs och passerar matsmältningen och kommer ut med avföringen, där de åter kan smitta sniglar.

Hur påverkar bandmasken min katt?

Bandmask i ett mindre antal påverkar normalt inte kattens välbefinnande. Är katten kraftigt infekterad, kan den ha problem med förstoppning eller diarré.

Bandmask
(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis)

Linda Lungmask

(Aelurostrongylus abstrusus)
Inte inbjuden

Hur smittas min katt med lungmask?

Det finns flera olika lungmaskar, och den vanligaste i Sverige kallas helt enkelt för Kattens lungmask (Aelurostrongulus abstrusus). Kattens lungmask är ett nyligen upptäckt problem i Sverige. Symptomen är oftast kronisk hosta eller andra symptom från luftvägarna. Lider din katt av detta, kan ett avföringsprov från katten lämnas till veterinären och där undersökas för lungmask. 

Katter smittas genom sniglar. De flesta sniglar kan vara bärare av parastien. När katten äter snigeln eller fångar en gnagare som ätit en infekterad snigel, friges larverna, som vandrar till hjärtat och lungorna i katten. Efter att lungmasken lagt ägg, hostas äggen upp i luftvägarna, kläcks till larver, sväljs och passerar matsmältningen och kommer ut med avföringen, där de åter kan smitta sniglar.       

Hur påverkas min katt av lungmask?

Katter med lungmask utvecklar ofta luftvägsproblem, där kronisk hosta är ett av symptomen.

Lungmask
(Aelurostrongylus abstrusus)

Familjen Hjärtmask

(Dirofilaria immitis)
Inte välkommen

Hur får min katt hjärtmask?

Hjärtmask är en risk för katter som ökar i länder i Syd- och Östeuropa.1 Klimatförändringar är gynnsamma för de här parasiterna eftersom hjärtmask överförs av myggor.

När de är fullvuxna lever de i hjärtat och större blodkärl i lungorna. Vuxna hjärtmaskar kan bli upp till 30 cm långa.

 1. Morchon R et al., Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Frontiers in Physiology, Juni 2012.

Hur påverkas min katt av hjärtmask

Hjärtmaskens larver som förts över av den sugande myggan migrerar in i hjärtrummen eller blodkärlen i lungorna. När de mognat inuti hjärtat kan de här maskarna påverka blodförsörjningen till kroppen.

Katter visar sällan symptom på hjärtmask, men de kan dö plötsligt. Lyckligtvis kan infektion förebyggas med speciell maskbehandling en gång i månaden.

 1. Morchon R et al., Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Frontiers in Physiology, Juni 2012.

Bor du eller reser du till ett område där risken för hjärtmask är stor?

Europeiska länder med risk för hjärtmask:
Bosnien, Tjeckien, Kroatien, Grekland, Ungern, Italien, Portugal, södra Frankrike, Spanien, Turkiet

Hjärtmask
(Dirofilaria immitis)

Lotta Loppa

(Ctenocephalides felis)
Inte välkommen

Hur får min katt loppor?

Loppor är ett problem som finns året runt. Loppan kan vara ett problem I södra del av Sverige. Endast 5 % av alla loppor finns på våra katter. Resten ligger på lur i omgivningen som ägg, larver och puppor (kokonger) i våra hem dvs. i mattor, mellan golvbräder, i stoppningar och i vårt husdjurs bäddmaterial.

Du kanske tror att du blivit av med lopporna, men upptäcker att en ny generation dyker upp dagar eller veckor efter att du började behandla ditt husdjur. Det här kan sättas igång av en temperaturförändring, till exempel när du höjer inomhustemperaturen.

För att bli av med lopporna helt och hållet måste du bryta deras livscykel – loppor som utvecklats till vuxenform måste dödas innan de kan börja föröka sig.

Hur påverkas min katt av loppor?

Loppor kan orsaka intensiv klåda när de biter våra katter för att dricka blod. De kan verkligen göra katternas liv till ett elände, särskilt om katten har loppallergi, där loppans saliv orsakar en allvarlig allergisk reaktion som kan vara mycket plågsam.

Kattungar kan få blodbrist på grund av mängden blod som sugs ur deras små kroppar.

Loppor kan även smitta katten med bandmask.

 

Du kanske inte visste att ...

 • Loppor även angriper människor och kan överföra binnikemask och sjukdomar.
Loppa
(Ctenocephalides felis)

Freddy Fästing

(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus and Dermacentor reticulatus)
Inte välkommen

Hur får min katt fästingar?

Fästingar är den näst vanligaste utvärtes parasiten som din katt kan få. De är vanliga under vår till höst. På grund av klimatförändringarna ökar fästingarna i antal. De blir aktiva tidigare på året och förblir aktiva under längre tid1,2

Ticks are found on vegetation and cling on to our pets as they brush past. It is very difficult to prevent a cat’s exposure to ticks. Ticks can attach to your cat whenever they are outdoors, in gardens, woodland or parks.

Fästingarna finns på växter och klänger sig fast på våra husdjur när de stryker förbi. Det är mycket svårt att förhindra att en katt får fästingar. Fästingar kan sätta sig på katten när den är ute i naturen.

Hur påverkas min katt av fästingar?

Anaplasmos beror på bakterier som infekterar de vita blodkropparna. Till en början orsakar de feber och vissa katter tillfrisknar helt. Andra katter fortsätter att vara infekterade och kan utveckla problem med immunsystemet och blodkoagulationen.

Fästingen kan också sprida andra sjukdomar, som TBE (tick borne encephalitis) och i sydeuropa bär fästingar på babesia, som kan få fatala följder för katter.

 

Du kanske inte visste att ...

 • Fästingar också kan överföra sjukdomar till människor. En sådan sjukdom, såsom borrelia, ger influensaliknande symtom hos människor och kan leda till allvarliga hälsoproblem om den inte diagnostiseras. Antalet fall av borrelia hos människor har ökat med över 300 % i Storbritannien sedan 2001.3
 1. Scharlemann JPW et al., Trends in ixodid tick abundance and distribution in Great Britain. Medical and Veterinary Entomology, 22 (2008): 238-247.
 2. Dautel H et al., Winter activity of Ixodes ricinus in a Berlin forest area. I.J. Med. Microbiol.,298 (2008): 50-54.
 3. Health Protection Agency. Epidemiology of Lyme Borreliosis in the UK. HPA, London. http://tinyurl.com/lmpfjga.
Fästing
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus and Dermacentor reticulatus)

Disclaimer Parasite

De parasiter som beskrivs ovan är några av de vanligaste hos katter, men man måste vara medveten om att katten även kan vara utsatt för andra parasiter som inte beskrivs närmare här. Be din veterinär om råd om de särskilda riskerna just din katt är utsatt för.