TIJD OM DEZE KERELTJES WEG TE WERKEN

Laten we eens kijken waarom en hoe de meest voorkomende parasieten de gezondheid van uw  hond kunnen schaden en soms zelfs een risico kunnen betekenen voor u en uw familie.

Ricardo de rondworm

(Toxocara sp. en Toxascaris leonina)
Niet Welkom

Hoe krijgt mijn hond rondwormen?

Rondwormen zijn de wormen die het meest worden aangetroffen bij onze huisdieren: tot 30% van de honden en tot 70% van puppy's zijn besmet met Toxocara canis.1,2

Besmette honden scheiden de microscopisch kleine rondwormeitjes uit in hun uitwerpselen. Andere honden kunnen die eitjes inslikken door te snuffelen of te likken aan grond of andere stoffen die fecaliën bevatten.

Uw hond kan al besmet worden met rondwormen bij de geboorte omdat de moeder de wormen vaak doorgeeft aan de puppy tijdens de dracht. Rondwormen kunnen zich ook na de geboorte ontwikkelen in een puppy wanneer deze een wormlarve binnenkrijgt via de moedermelk.

Welke invloed hebben rondwormen op mijn hond?

Volwassen rondwormen leven in het darmkanaal van de besmette hond. Heel wat honden vertonen geen ziektesymptomen, maar honden met een ernstige rondwormbesmetting, vooral puppy's, vertonen spijsverteringssymptomen (dikke buik, diarree, braken) en zelfs ademhalingsstoornissen (doorgaans hoesten en longontsteking).

 

U WIST HET MISSCHIEN NIET, MAAR...

 • ook mensen kunnen door rondwormen worden besmet...Wormen kunnen gezondheidsproblemen bij de mens veroorzaken, waarvan een van de meest ernstige blindheid is.
 • Rondwormen zijn erg vruchtbaar: één vrouwtje kan tot 300 000 eitjes per dag leggen. De eitjes bevinden zich eerst in de faeces en daarna in de omgeving. Na twee tot drie weken worden ze besmettelijk. Ze zijn bestand tegen warmte, koude en ontsmettingsmiddelen. Ze blijven gedurende 3 tot 5 jaar aanwezig in de omgeving.
 1. Overgaauw PA.et al. Veterinary and public health aspects of Toxocara spp. Veterinary Parasitology 2013, 398–403.
 2. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13.
Rondworm
(Toxocara sp. en Toxascaris leonina)

De haakwormbende

(Ancylostoma caninum en Ancylostoma brasiliense)
Niet Welkom

Hoe krijgt mijn hond haakwormen?

Net als rondwormen, zijn haakwormen besmettelijke parasieten die in het darmkanaal van de hond leven.

Onderzoek toont aan dat 30% van onze huisdieren besmet zijn met deze wormen.1

De haakworm hecht zich aan het slijmvlies van de darmwand en leeft van bloed. Zijn eieren worden uitgescheiden in het darmkanaal en komen in het milieu terecht via de ontlasting van de hond.

Na 10 dagen komen de eieren uit. Ze overleven gedurende verschillende weken op een zachte  ondergrond (aarde, gazon). Deze larven kunnen  uw hond besmetten door gewoon contact, waarbij de huid gepenetreerd wordt. Ze kunnen ook opgenomen worden wanneer de hond aan de grond snuffelt en daarna zijn neus likt.

Welke invloed hebben haakwormen op mijn hond?

Haakwormen veroorzaken bloedingen in het spijsverteringskanaal. Ze zijn in het bijzonder gevaarlijk voor  puppy’s waar ze een bloederige diarree en ernstige bloedarmoede kunnen veroorzaken met soms fatale afloop.

Bij oudere dieren kan het bloedverlies meer chronisch zijn en kan ernstig gewichtsverlies optreden en het dier kan verzwakt raken.

 

U WIST HET MISSCHIEN NIET , MAAR OOK KUNNEN MENSEN DOOR HAAKWORMEN WORDEN BESMET...

 • door in contact te komen met aarde die larven bevat. Deze larven kunnen de huid binnendringen en een huidaandoening veroorzaken,  met zichtbare migratiesporen op de huid.
 1. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13.
Haakworm
(Ancylostoma caninum en Ancylostoma brasiliense)

Anita de zweepworm

(Trichuris vulpis)
Niet Welkom

Hoe krijgt mijn hond zweepwormen?

Zweepwormen zijn een van de meest voorkomende darmparasieten van onze honden met een prevalentie van 1,2%1 tot 30%.2 Ze leven in de dikke darm.

Zweepwormen danken hun naam aan hun typisch zweepvormige lichaam. Hun lichaam bestaat uit een dun, vezelig voorste gedeelte (de zweepriem) en een dik achterste uiteinde (de handgreep van de zweep). Ze hechten zichzelf aan de darmwand en leven van bloed.

Uw hond kan besmet raken met zweepwormen door opname van besmettelijke zweepwormeitjes in aarde of andere substanties die besmet zijn met fecaliën van honden. Deze eitjes zijn bijzonder resistent en kunnen tot 5 jaar lang in de omgeving aanwezig blijven. Wanneer uw hond gaten graaft, of speelt met speeltjes die met aarde in contact zijn geweest, kan hij besmet raken.

Welke invloed hebben zweepwormen op mijn hond?

Honden die besmet zijn met een klein aantal zweepwormen zullen mogelijk geen tekenen van infectie vertonen. Zwaardere besmettingen kunnen bloederige diarree veroorzaken, met ernstige, soms fatale bloedarmoede Een chronische besmetting met deze parasiet veroorzaakt vermagering en ernstige verzwakking. Zonder behandeling kan dit leiden tot de dood van het dier.

 1. Barutzki D, Schaper R: Results of Parasitological examinations of fecal samples of cats and dogs in Germany between 2003 and 2010. Parsitol Res (2011) 109: 45–60.
 2. Traversa D. Are we paying too much attention to cardiopulmonary nematodes and neglecting old fashioned worms like Trichuris vulpis? Parasites & Vectors 2011, 4: 32.
Zweepworm
(Trichuris vulpis)

De familie hartworm

(Dirofilaria immitis)
Niet Welkom

Hoe krijgt mijn hond hartwormen?

Hartwormen zijn een opkomend risico voor honden in alle Zuid- en Oost-Europese landen.1 Klimaatveranderingen zijn bevorderlijk voor deze parasieten omdat hartwormen worden overgedragen door muggen.

Zodra ze volgroeid zijn, leven ze in het hart en de grote bloedvaten van de longen. Volwassen hartwormen kunnen tot 30 cm lang worden.

Welke invloed hebben hartwormen op mijn hond?

De hartwormlarven die door de mug tijdens haar bloedmaaltijd worden ingebracht, migreren uiteindelijk naar de hartkamers of naar de longvaten. Zodra ze zijn volgroeid in het hart,  belemmeren deze wormen de goede werking van het hart. Het hart moet meer moeite doen om het bloed in de longslagaders te krijgen. Deze chronische overbelasting van het hart leidt uiteindelijk tot hart- en longfalen.

In een vroeg stadium zijn honden vaak niet symptomatisch. Daarna zullen klinische verschijnselen optreden en zich verder ontwikkelen over een periode van weken tot maanden. Een niet -behandelde besmetting met hartworm kan fataal zijn.

De dieren beginnen sneller moe te raken bij het wandelen. Progressief wordt kortademigheid en hoest ook in rust waargenomen. Uiteindelijk ondervindt de hond grote moeilijkheden om te ademen, zijn hart slaat heel snel maar zonder effect, er begint zich vocht op te stapelen in de buikholte en vaak sterft het dier na verloop van enkele maanden tot jaren.

 1. Morchon R et al.: Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Frontiers in Physiology, Juni 2012.

 

Hartworm
(Dirofilaria immitis)

LOATHSOME LUNGWORMS

(Angiostronglylus vasorum)
Not Welcome

HOW DOES MY DOG GET LUNGWORM?

Lungworms are small worms that live in the blood vessels of the lungs. The larvae pass through the walls of the lungs, are coughed up and passed out via the faeces. They enter a slug or snail and the dog is infested by swallowing this, or by swallowing larvae left in a slime trail.

Young dogs (under 18 months) are most at risk of infestation.

HOW WILL LUNGWORM AFFECT MY DOG?

Lungworm infestation causes respiratory signs such as coughing and tiredness at exercise. Infestation may also cause blood clotting problems, leading to a wide range of signs associated with bleeding. Most worryingly, in more than 10% of cases, lungworm can cause death.1

DID YOU KNOW THAT?

 • Foxes can also carry lungworm
 • Lungworm is spreading rapidly across the UK, with an increased prevalence in foxes from 7% to 18% in less than 10 years2,3
 1. Chapman et al., Journal of Small Animal Parasitology 2004, 45, 435-440.
 2. Morgan et al., Veterinary Parasitology 2008, 154, 48-57.
 3. Taylor et al., Parasitology 2015, doi:10.1017/S0031182015000463.
Lungworm
(<i>Angiostronglylus vasorum</i>)

Zento de vlo

(Ctenocephalides felis)
Niet Welkom

Hoe krijgt mijn hond vlooien?

Vlooien zijn het hele jaar door een probleem en de meest voorkomende uitwendige parasieten die onze honden besmetten. In feite bevindt zich slechts 5% van alle vlooien op onze honden  De onvolwassen vormen (eitjes, larven, vervolgens poppen waarin zich de toekomstige jonge vlooien bevinden) zijn onzichtbaar in huis aanwezig. Men vindt ze in tapijten, in spleten van planken vloeren, in stoffering en in de mand van onze hond.

Jonge vlooien die uit de poppen komen, springen op uw huisdier  zodra het ergens voorbij komt waar eieren, soms maanden geleden,  van de vacht van huisdieren zijn gevallen. Inderdaad, poppen kunnen 4 tot 10 maanden overleven!

U kunt denken dat u erin geslaagd bent van de vlooien af te komen nadat u met de behandeling van uw huisdier bent gestart, en toch ziet u ze weer opduiken. Dit kan te wijten zijn aan een stijging van de omgevingstemperatuur, zodat vlooien in tuinen kunnen overleven en zich opnieuw vermenigvuldigen. Zwervende of gewoonweg onbehandelde dieren zijn een onuitputtelijke bron van nieuwe vlooien. Om vlooien echt aan te pakken, moet u hun levenscyclus doorbreken: vlooien die zijn ontwikkeld tot een volwassen fase moeten worden vernietigd voordat ze opnieuw eieren kunnen leggen. Men moet regelmatig blijven behandelen tot het poppenreservoir in de omgeving is uitgeput. Het kan zijn dat dit gedurende het hele leven van het dier nodig is.

Welke invloed hebben vlooien op mijn hond?

Wanneer vlooien een hond bijten om zich te voeden met zijn bloed, kan het dier intense jeuk ondervinden en hevig gaan krabben. Ze kunnen een hond echt het leven zuur maken, vooral als hij/zij lijdt aan vlooienallergie (allergie voor het vlooienspeeksel). Een vlooienallergie uit zich door verergerende jeuk, haaruitval, een dikke, grijsachtige, vette huid en bacteriële huidontsteking.

Vlooien zijn ook de voornaamste drager van de lintworm van hond en kat: Dipylidium caninum.

U WIST HET MISSCHIEN NIET MAAR…

 • vlooien kunnen ook de mens besmetten en ziekten overdragen op mensen.
Vlo
(Ctenocephalides felis)

Dimitri de teek

(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus en Dermacentor reticulatus)
Niet Welkom

Hoe krijgt mijn hond teken?

Teken zijn de tweede meest voorkomende externe parasieten waarmee uw mee te maken kan krijgen. Van de lente tot de herfst zijn ze overvloedig aanwezig, maar door de veranderingen in het klimaat, vormen teken steeds vroeger in het jaar een probleem en blijven ze gedurende langere perioden actief.1,2

Teken komen voor op planten en klampen zich vast aan onze huisdieren wanneer ze voorbij komen. Het is bijzonder moeilijk te voorkomen dat een hond teken krijgt. Teken kunnen zich aan uw hond hechten wanneer hij/zij met u meegaat op wandelingen, trektochten of tijdens activiteiten buitenshuis.

Welke invloed hebben teken op mijn hond?

Ze planten hun monddelen in de huid van de hond en zuigen zich gedurende verschillende dagen vol met bloed.

Teken zijn een belangrijk probleem omdat ze de voornaamste overdrager van infectieziektes zijn op onze huisdieren. Het gaat vooral om de volgende ziektes:

 • Babesiose
  veroorzaakt door  Babesia canis. Deze organismen zijn microscopisch kleine bloedparasieten en verantwoordelijk voor bloedarmoede, veroorzaakt door de vernietiging van de rode bloedcellen(vergelijkbaar met malaria bij de mens).
 • Ehrlichiose
  is toe te schrijven aan een bacterie (Ehrlichia canis) die de witte bloedcellen infecteert. Aanvankelijk veroorzaakt dit koorts en sommige honden herstellen volledig. Andere honden blijven geïnfecteerd en kunnen problemen met hun immuunsysteem en bloedstolling ontwikkelen.
 • De ziekte van Lyme
  wordt veroorzaakt door een bacterie met de naam Borrelia burgdorferi. Symptomen bij honden kunnen lusteloosheid, verlies van eetlust, koorts, arthritis en opgezwollen lymfklieren zijn.

 

U WIST HET MISSCHIEN NIET MAAR…

 • teken kunnen ook ziekten overdragen op mensen. Eén van die aandoeningen, de ziekte van Lyme, veroorzaakt wisselende symptomen, variërend van gewrichtspijnen tot zenuwsymptomen. Wanneer deze ziekte niet tijdig gediagnosticeerd wordt, wordt ze heel moeilijk behandelbaar en kan ze ernstige complicaties met zich meebrengen. Sinds 2001 is het aantal gevallen van de ziekte van Lyme in het Verenigd Koninkrijk toegenomen met meer dan 300%.3
 1. Scharlemann, J.P.W., Johnson, P.J., Smith A.A., Macdonald, D.W. & Randolph, S.E. (2008). Trends in ixodid tick abundance and distribution in Great Britain. Medical and Veterinary Entomology, 22, 238-247.
 2. Dautel, H., Dippela, C., Kammera, D., Werkhause, A., Kahlb, O. 2008. Winter activity of Ixodes ricinus in a Berlin forest area. I.J. Med. Microbiol.,298, 50-54.
 3. Health Protection Agency. Epidemiology of Lyme Borreliosis in the UK. HPA, London. http://tinyurl.com/lmpfjga.
Teek
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus en Dermacentor reticulatus)

Disclaimer Parasite

De parasieten die hierboven beschreven zijn, zijn sommige van de meest voorkomende bij honden, maar u dient er zich goed van bewust te zijn dat uw hond ook risico loopt op parasieten die hier niet in detail beschreven zijn. Vraag uw dierenarts om advies over het risico van uw huisdier op specifieke parasieten.