DET ÄR DAGS ATT PORTFÖRBJUDA DET HÄR GÄNGET

Låt oss ta en titt på hur de vanligaste parasiterna kan påverka din hunds hälsa och ibland även din egen.

Sven Spolmask

(Toxocara sp. och Toxascaris leonina)
Inte välkommen

Hur får min hund spolmask?

Spolmask är den vanligaste av maskparasiterna inuti dina husdjur: upp till 30 % av alla hundar och upp till 70 % av alla valpar har Toxocara canis.1,2

Hundar som angripits gör sig av med spolmaskäggen via avföringen. Andra hundar kan svälja äggen när de luktar eller slickar på marken eller på andra ämnen som innehåller avföring.

Din hund kan ha haft spolmask redan vid födseln eftersom mamman ofta överför mask till valpen när den fortfarande ligger i hennes mage. Spolmask kan också utvecklas i en valp efter födseln när den dricker modersmjölken.

Hur påverkas min hund av spolmask?

Vuxna spolmaskar lever i den angripna hundens tarmar. Många hundar visar inga tecken på sjukdom. Hundar med betydande angrepp av spolmask, särskilt valpar, visar symtom i matsmältningsorganen (uppsvälld mage, diarré, kräkning) och luftvägarna (vanligtvis hosta och till och med lunginflammation)

 

Du kanske inte visste att ...

 • Även människor kan få husdjurens spolmaskar. Är man angripen kan maskarna orsaka hälsoproblem. Ett av de allvarligaste är blindhet.
 • 1 av 5 hundar har spolmaskägg i pälsen3 som kan överföras till människor vid närkontakt

 • Barn är särskilt utsatta. De kelar ofta intensivt med hunden och leker på golvet eller på marken där det kan finnas maskägg.

 1. Overgaauw PA.et al. Veterinary and public health aspects of Toxocara spp. Veterinary Parasitology 2013, 398–403.
 2. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13.
 3. ESCCAP Tyskland, finns på http://www.esccap.de/aktuelles/news/neuigkeiten/aktuelle_studie_jeder_fuenfte_hund_hat_wurmeier_im_fell/. Senaste åtkomst: december 2015.
Spolmask
(Toxocara sp. och Toxascaris leonina)

Hakmaskgänget

Ancylostoma caninum och Ancylostoma brasiliense
Inte välkommet

Hur får min hund hakmask?

Precis som spolmasken är hakmasken en tarmparasit som finns i hundens matsmältningssystem. Studier har visat att mellan 9 %1 och 30 %2 av våra husdjur har de här maskarna.

Hakmasken sätter sig fast vid tarmväggen och lever på blod. Äggen frigörs till mag-tarmkanalen och passerar ut till omgivningen med hundens avföring.

Larver som kläcks från hakmaskägg lever i jorden. Larverna kan angripa hunden antingen helt enkelt genom att de tränger in i huden vid kontakt eller genom att hunden äter larverna när den äter jord eller slickar sig.

Hur påverkas min hund av hakmask?

Hakmask orsakar blodbrist. De utgör ett allvarligt hot mot hunden, särskilt små valpar som kanske inte överlever blodförlusten utan transfusion.
Hos äldre djur kan blodförlusten vara kronisk och djuret kan tappa vikt och bli utmärglat.

 

Du kanske inte visste att ...

 • Hakmaskar kan även drabba människor som kommer i kontakt med jord som innehåller larver. Larverna tränger in i huden och orsakar hudproblem som visar sig som kliande dermatit.
 1. D. Barutzki and R. Schaper: Endoparasites in dogs and cats in Germany 1999–2002. I: Parasitol Res. 90 (2003), Suppl. 3, s. 148–150.
 2. Martinez-Moreno FJ et al., Estimation of canine intestinal parasites in Cordoba (Spain) and their risk to public health. Vet Parasitol 2007; 143: 7–13.

Hakmask
Ancylostoma caninum och Ancylostoma brasiliense

Pia Piskmask

(Trichuris vulpis)
Inte välkommen

Hur får min hund piskmask?

Piskmask är en av de vanligaste inälvsparasiterna hos våra hundar. De förekommer hos 1,21 till 30 %2 av alla hundar.
De lever i övergången mellan tunn- och tjocktarm.

Piskmasken har fått sitt namn från sin karaktäristiska piskformade kropp. Kroppen består av en tunn, trådliknande främre del (piskans snärt) och en tjock bakre del (piskans handtag). De sätter sig fast på tarmväggen och lever på blod.

Din hund kan få piskmask genom att svälja piskmaskägg som finns i jord eller andra ämnen som innehåller avföring från hund.Det kan även hända varje gång din hund äter gräs, rötter i jorden eller leker med leksaker som har varit i kontakt med jord.

Hur påverkas min hund av piskmask?

Hundar som fått några få piskmaskar visar kanske inte några tecken på infektion. Kraftigare angrepp kan ge blodiga diarréer.
Om en hund som drabbats inte får behandling kan ett kraftigt angrepp orsaka allvarlig sjukdom och det kan till och med vara dödligt.

 1. Barutzki D, Schaper R: Results of Parasitological examinations of fecal samples of cats and dogs in Germany between 2003 and 2010. Parsitol Res (2011) 109: 45–60.
 2. Traversa D. Are we paying too much attention to cardiopulmonary nematodes and neglecting old fashioned worms like Trichuris vulpis? Parasites & Vectors 2011, 4: 32.
Piskmask
(Trichuris vulpis)

Familjen Hjärtmask

(Dirofilaria immitis)
Inte välkommen

Hur får min hund hjärtmask?

Hjärtmask är en risk för hundar som ökar i länder i Syd- och Östeuropa.1 Klimatförändringar är gynnsamma för de här parasiterna eftersom hjärtmask överförs av myggor.

När de är fullvuxna lever de i hjärtat och större blodkärl i lungorna. Vuxna hjärtmaskar kan bli upp till 30 cm långa.

 1. Morchon R et al.: Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Frontiers in Physiology, Juni 2012.

Hur påverkas min hund av hjärtmask

Hjärtmaskens larver som förts över av den sugande myggan migrerar in i hjärtrummen eller blodkärlen i lungorna. När de mognat inuti hjärtat kan de här maskarna påverka blodförsörjningen till kroppen.

De vanligaste tecknen är hjärt- och lungsjukdomar. Ett aktivt djur kan hosta eller bli fort trött eller andfått. I sjukdomens tidiga skede syns sällan några symtom. Kliniska tecken dyker upp och förstärks under några veckor till månader. Om det inte behandlas kan ett hjärtmaskangrepp bli dödligt.

 1. Morchon R et al.: Heartworm disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Frontiers in Physiology, Juni 2012.

Bor du eller reser du till ett område där risken för hjärtmask är stor?

Europeiska länder med risk för hjärtmask:
Bosnien, Tjeckien, Kroatien, Grekland, Ungern, Italien, Portugal, södra Frankrike, Spanien, Turkiet

 

 

Hjärtmask
(Dirofilaria immitis)

Linda Lungmask

(Aelurostrongylus abstrusus)
INTE INBJUDEN

Hur smittas min katt med lungmask?

Det finns flera olika lungmaskar, och den vanligaste i Sverige kallas helt enkelt för Kattens lungmask (Aelurostrongulus abstrusus). Kattens lungmask är ett nyligen upptäckt problem i Sverige. Symptomen är oftast kronisk hosta eller andra symptom från luftvägarna. Lider din katt av detta, kan ett avföringsprov från katten lämnas till veterinären och där undersökas för lungmask. 

Katter smittas genom sniglar. De flesta sniglar kan vara bärare av parastien. När katten äter snigeln eller fångar en gnagare som ätit en infekterad snigel, friges larverna, som vandrar till hjärtat och lungorna i katten. Efter att lungmasken lagt ägg, hostas äggen upp i luftvägarna, kläcks till larver, sväljs och passerar matsmältningen och kommer ut med avföringen, där de åter kan smitta sniglar.       

Hur påverkas min katt av lungmask?

Katter med lungmask utvecklar ofta luftvägsproblem, där kronisk hosta är ett av symptomen.

Lungmask
(Aelurostrongylus abstrusus)

Lars Loppa

(Ctenocephalides felis)
Inte välkommen

Hur får min hund loppor?

Loppor är ett problem som finns året runt. Loppan kan vara ett problem i södra delen av Sverige. Endast 5 % av alla loppor finns på våra hundar. Resten ligger på lur i omgivningen som ägg, larver och puppor (kokonger) i våra hem dvs. i mattor, mellan golvbräder, i stoppningar och i vårt husdjurs bäddmaterial.

Du kanske tror att du blivit av med lopporna, men upptäcker att en ny generation dyker upp dagar eller veckor efter att du började behandla ditt husdjur. Det här kan sättas igång av en temperaturförändring, till exempel när du höjer inomhustemperaturen.

För att bli av med lopporna helt och hållet måste du bryta deras livscykel – loppor som utvecklats till vuxenform måste dödas innan de kan börja föröka sig.

Hur påverkas min hund av loppor?

Loppor kan orsaka intensiv klåda när de biter våra hundar för att dricka blod. De kan verkligen göra hundarnas liv till ett elände, särskilt om hunden har loppallergi, där loppans saliv orsakar en allvarlig allergisk reaktion som kan vara mycket plågsam.

Valpar kan få blodbrist på grund av mängden blod som sugs ur deras små kroppar.

Loppor kan även smitta hunden med Bandmask.

 

Du kanske inte visste att ...

 • Loppor även angriper människor och kan överföra Bandmask och sjukdomar.
Loppa
(Ctenocephalides felis)

Finn Fästing

(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus och Dermacentor reticulatus)
Inte välkommen

Hur får min hund fästingar?

Fästingar är den vanligaste parasiten i Sverige som din hund kan få. De är vanliga under vår till höst. På grund av klimatförändringarna ökar fästingarna i antal. De blir aktiva tidigare på året och förblir aktiva under längre tid.1,2

Fästingarna finns på växter och klänger sig fast på våra husdjur när de stryker förbi. Det är mycket svårt att förhindra att en hund får fästingar. Fästingar kan sätta sig på hunden när den går med dig på promenad, vid utflykter eller under andra utomhusaktiviteter.

Hur påverkas min hund av fästingar?

 • Borrelia orsakas av en bakterie som kallas Borrelia burgdorferi. Hos hundar ger den symtom som omfattar letargi, dålig aptit, feber, artrit och svullna lymfkörtlar.
 • Anaplasmos beror på bakterier som infekterar de vita blodkropparna. Till en början orsakar de feber och vissa hundar tillfrisknar helt. Andra hundar fortsätter att vara infekterade och kan utveckla problem med immunsystemet och blodkoagulationen.
 • Babesios orsakas av babesia-arter. De här organismerna är blodparasiter som orsakar anemi på grund av att de förstör de röda blodkropparna.

   

Du kanske inte visste att ...

 •  Fästingar också kan överföra sjukdomar till människor. En sådan sjukdom, såsom borrelia, ger influensaliknande symtom hos människor och kan leda till allvarliga hälsoproblem om den inte diagnostiseras. Antalet fall av borrelia hos människor har ökat med över 300 % i Storbritannien sedan 2001.3
 1. Scharlemann, J.P.W., Johnson, P.J., Smith A.A., Macdonald, D.W. & Randolph, S.E. (2008). Trends in ixodid tick abundance and distribution in Great Britain. Medical and Veterinary Entomology, 22, 238-247.
 2. Dautel, H., Dippela, C., Kammera, D., Werkhause, A., Kahlb, O. 2008. Winter activity of Ixodes ricinus in a Berlin forest area. I.J. Med. Microbiol.,298, 50-54.
 3. Health Protection Agency. Epidemiology of Lyme Borreliosis in the UK. HPA, London. http://tinyurl.com/lmpfjga.
Fästing
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus och Dermacentor reticulatus)

Disclaimer Parasite

De parasiter som beskrivs ovan är några av de vanligaste hos hundar, men man måste vara medveten om att hunden även kan vara utsatt för andra parasiter som inte beskrivs närmre här. Be din veterinär om råd om de särskilda riskerna just din hund är utsatt för.